Chci vědět - Vaše šance na změnu

Vázne Vám komunikace?

Nefunguje vztah, nebo hledáte nový?

Ovládají Vás emoce?

Necítíte se dobře v zaměstnání, v podnikání?

Hledáte novou práci? Pociťujete stres a nevíte si rady?

Chcete víc? Chcete změnu?

V osobním životě a vztazích

Pokud je v tomto světě něco možné,

tak je to možné i pro vás

Jen je otázkou – „jak?“

Nabízím pomoc při převzetí odpovědnosti za svůj život a svá rozhodnutí, úpravu životního stylu a pozitivní změny ve vztazích. Společně najdeme porozumění tomu, co se ve vašem životě děje, co doopravdy chcete. Nalezení sebe sama, svého zakotvení, své pozice ve světě a svého směřování po poznání a plném využití svých skutečných schopností a možností

V komunikaci

Společně najdeme nejlepší strategii pro každý

konkrétní případ. Poznáte vliv NLP technik.

V zaměstnání

Pokud už skutečně nemůžete dále, je třeba provést radikální řez vlastní kariérou a začít znova. Vyvarujte se však opakování stejných chyb.

Společně se pokusíme přehodnotit Vaše síly a možnosti, kdy najdeme přijatelné-lepší řešení.